Français

Franse workshops / Pedagogie

b_320_0_16777215_00_images_photos_concept_atelier_concept_atelier_2.jpg b_320_0_16777215_00_images_photos_concept_atelier_concept_atelier_3.jpg

Behalve de dagelijkse activiteiten in het Frans doen de jongeren drie uur per dag (7dagen/verblijf) mee aan een workshop met ervaren groepsleiders. Ze ontmoeten ook Franse jongeren met wie ze bevriend kunnen raken. Tijdens de workshops werken ze in kleine groepen, 6 à 8 personen, om vertrouwen te winnen en om hun angst te overwinnen. Heel snel breiden ze hun woordenschat uit, leren ze nieuwe uitdrukkingen en beginnen in het Frans grappen te maken.

Het doel is zijn basiskennis van het Frans in praktijk te brengen door o.a. actief deel te nemen aan rollenspellen, debatten, of andere activiteiten zoals het maken van radio- en tv-programma's. Op die manier vergeet je dat je Frans aan het spreken bent! Elke gelegenheid wordt gebruikt om zich uit te drukken en zijn mening te geven.

We stellen alles in het werk zodat iedereen zijn plaats in de groep vindt. We houden daarbij rekening met het temperament van de deelnemers, de moeilijkheden die ze ontmoeten en hun taalniveau. Onze groepsleiders passen de inhoud van de workshops aan de verschillende jongeren aan. Bij FIL beschouwen we dat fouten maken bij het leerproces hoort. We helpen de jongeren bij de goede formulering zodat ze zichzelf corrigeren. Op die manier verwerf je veel beter de taal dan met straffen!

b_280_0_16777215_00_images_photos_concept_atelier_concept_atelier_5.jpgBij Fil leren jongeren anders dan op school.

Deze actieve methode, die we in onze workshops hanteren, stelt de jongeren in staat om snel vooruitgang te boeken. De 10 dagen verblijf zullen zeer gunstig zijn zowel voor op school als voor dagelijkse situaties.

Bij Fil leer je altijd spelenderwijs aan de hand van schriftelijke en mondelinge activiteiten. De nadruk ligt wel sterk op het mondeling.

 

Voor een verblijf bij FIL wordt een elementaire kennis van het Frans geëist: de deelnemer moet in staat zijn om eenvoudige zinnen te formuleren en de essentie van een gesprek te begrijpen wanneer er langzaam wordt gesproken. Gemotiveerd zijn om de hele dag Frans te spreken is ook essentieel. Wij zorgen voor de rest!